Bengt Bygren

Bengt Bygren, min Keyboard och dragspelare. Tystnaden och pausens mästare. Aldrig en ton för mycket. Smakfull som få. Av honom har jag lärt mig hålla käft (musikaliskt). En synnerligen bra egenskap. Tack!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment