God Jul!

Lika viktigt som hjärtat är för kroppen, är tändstiftet för moppen! (Uno Svenningsson)

En God Jul till er alla!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment