Göran & Håkan

Jag och skådespelaren/ståupparen Håkan Jäder åker kommer under hösten åka runt i Värmland med ett litet program i regi av “Ett öppnare Värmland” http://ettoppnarevarmland.nu/ Det handlar alltså om attityder i samhället, eller rättare sagt försöka förändra dessa (alltså, de dåliga till att bli något bättre). För det är klart att vi alla vill bli bättre och mera öppna människor och inte låta trista cementerade uppfattningar bestämma. Det handlar om vår framtid!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment