Upp

Till
Packmopeds
turnén

Gott Nytt 2014!

Nu är det alldeles snart dags att ta ett skutt ut ur det gamla och rakt in i det nya och hittills okända 2014.
“…Men solen är evig och varje dag är ny det gamla ger oss kunskap och ibland en annan vy Det finns en större helhet där hjärtan står i brand där kan vi en gång mötas, det är ett annat land Lägg en Vildros på din säng och skänk en strimma hopp när vi siktat alltför högt, ramlat alltför djupt och vill bara komma opp”
Ta hand om er alla. Gott Nytt År!