Oslo den 12/6

Min norske kamrat Ketil Fjeld upphör aldrig att förvåna. Inför min och Bengan Blomgrens konsert på Miso café har han tryckt upp banderoller som han tapetserar hela Oslo med. Haha! 🙂

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment