Upp

Till
Packmopeds
turnén

“Stad & land”

I samband med att vi i april gjorde de sista inspelningsdagarna för albumet “Stad & land” i Music A Matic-studion i Göteborg så ville jag att vi skulle ta en gruppbild, en hommage, där vi skulle vara uppställda på samma sätt som Totta & Wiehe (Dylan albumet på svenska) stod. Detta med anledning av att Bengan, Nikke och Johan även spelar på det albumet – och förstås att jag tycker att det är en jädrans bra foto. Jag la beslag på Tottas plats och Bygren tog Wiehes. Nu var det ju som så att halva Göteborg byggts om sedan det foton togs så vi hittade inte aldrig den exakta platsen. Men det här är så nära man kan komma.
Från Vänster:
Bengan Blomgren, Johan Håkansson, Göran Samuelsson, Nikke Ström, Bengt Bygren
Fotograf: Stikkan Lökholm